Tuesday, May 1, 2012

Arduino workshop 12th/13th May at la 4uatrieme//Hội thảo Arduino ngày 12 & 13 tháng 5 tại
Arduino is an open-source electronics prototyping platform based on flexible, easy-to-use hardware and software. It's intended for artists, designers, hobbyists, and anyone interested in creating interactive objects or environments.

Arduino là một công cụ hỗ trợ điện tử mới với mã nguồn mở dựa trên nguyên tắc linh hoạt và cả phần cứng và phần mềm đều rất dễ sử dụng. Công cụ này được thiết kế dành riêng cho các nghệ sĩ, nhà thiết kế và tất cả những ai đam mê tung tẩy những ý tưởng sáng tạo của mình với những đối tượng hoặc môi trường tương tác.


OPEN FOR REGISTRATION LIMITED PLACES AVAILABLE, 01684191813

No comments:

Post a Comment